Petrografi Cathodoluminescence


Analisis batuan menggunakan mikroskop cathodoluminescence Zeiss-Axiolab MK4-CITL-CL8200 untuk studi diagenesis dan keporian awal batuan sedimen.