Petrografi

Petrografi

Pengujian mikroskopi batuan dengan thin section (0,03mm) menggunakan peralatan mikroskop polarisasi trinocular Nikon Ecclipse 50i POL dan Ci POL dengan illuminasi episkopic dan diaskopic dilengkapi dengan kamera digital dan software pengolah data image.
Petrografi Petrografi Petrografi